Przewodnicząca samorządu uczniowskiego: Maja Nowakowska

Zastępcy przewodniczącego:

  • Natalia Borna
  • Alicja Kucharska
  • Damian Cichoń
  • Michał Stopczyk
  • Nina Połomka
  • Paulina Rolerad
  • Zuzanna Sawicka

Pomocnicy samorządu:

  • Julia Lessman
  • Kuba Szumski

Działania samorządu w roku szkolnym 2019/2020:

– wrzesień –

1.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
07.09 – kiermasz podręczników
09.09 – zebranie samorządu uczniowskiego
15.09 – udział samorządu w wyjeździe integracyjnym klas pierwszych
19.09 – przygotowanie do wyborów na Elektora do Młodzieżowej Rady Miejskiej
23.09 – pierwsze zebranie samorządu z przedstawicielami wszystkich klas

– październik –

06.10 – zebranie samorządu – przydzielenie zadań dla klas
10.10 – wybory na ELektora do Młodzieżowej Rady Miejskiej
13.10 – samorząd uczniowski przygotował tort dla pracowników szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz uczestniczył w ślubowaniu klas pierwszych

– listopad –

07.11 – zebranie samorządu – przygotowanie do akcji Szlachetna Paczka
22.11 – przedstawiciele samorządu uczniowskiego wybierają rodzinę, której młodzież udzieli wsparcia w ramach akcji Szlachetna Paczka

– grudzień –

06.12 – Mikołajki
10.10 – przedstawiciele samorządu z opiekunami dostarczyli prezenty dla rodziny z Aleksandrowa Łódzkiego, które zostały zebrane w ramach akcji Szlachetna Paczka
21.12 – klasa IA zorganizowałą oraz poprowadziła świąteczny konkurs kolęd