Projekt Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA101-081328 “Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi” realizowany w naszym zespole szkół w latach 2020-2023 wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie języków obcych (głównie j. angielskiego jako języka międzynarodowej komunikacji) oraz korzystania z nowoczesnych technologii.

Rozwinięto umiejętności kluczowych XXI wieku, jakimi są: kreatywność, komunikacja/kolaboracja, współpraca, myślenie krytyczne oraz odpowiedzialność osobista i społeczna.

W projekcie zrealizowano mobilności 16 członków naszego zespołu szkół: 10 nauczycieli uczestniczyło w kursach metodyczno-językowych rozwijających kompetencje kluczowe XXI w. w Irlandii i na Malcie, a 6 osób wzięło udział w wizytach typu “job shadowing” w szkołach w Hiszpanii i we Francji.

W ramach projektu przeprowadzono kursy doszkalające z języka angielskiego, przygotowujące do wyjazdu oraz zapewniające przygotowanie kulturowe dla uczestników projektów.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020