Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi jest objęty programem UNICEF, którego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Zadania z tego programu obejmują następujące działania: 

  • Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego,
  • Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców,
  • Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020