Projekt “Cyfrowa Halinka”

 

Tytuł projektu: “Cyfrowa Halinka”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi (XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi)
Okres realizacji projektu: od 01.07.2023 do 31.12.2023
Wartość ogółem: 298 126,93 zł
Wartość dofinansowania: 277 257,13 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 


Krótki opis projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów XXXII Liceum Ogólnokształcącego poprzez działania zmierzające do podniesienia u co najmniej 80% nauczycieli języków obcych i informatyki kompetencji cyfrowych oraz poprzez doposażenie szkoły – utworzenie dwóch pracowni: pracowni lingwistycznej i informatycznej, wyposażonych w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK. Projekt jest skierowany do grup docelowych: 20 nauczycieli języków obcych z ZSO Nr 1 w Łodzi, w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn oraz 5 nauczycieli informatyki ZSO Nr 1 w Łodzi, w tym 3 kobiet i 2 mężczyzn.

Planowane działania: 
1. Zakup wyposażenia:
Planuje się adaptację i doposażenie pracowni XXXII Liceum Ogólnokształcącego poprzez:

  1. utworzenie pracowni informatycznej,
  2. utworzenie pracowni lingwistycznej.

2. Wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji podstawy programowej 4-letniego liceum ogólnokształcącego.
3. Wsparcie dla nauczycieli obejmujące kursy podnoszące kompetencje cyfrowe.

Planowane efekty:
1. Zrealizowanie projektu i utworzenie pracowni informatycznej oraz lingwistycznej.
2. Objęcie uczniów zasobami nowoczesnych pomocy naukowych i narzędziami TIK niezbędnych do realizacji podstawy programowej.
3. Objęcie nauczycieli 280 godzinami zajęć szkoleniowych podnoszących kompetencje cyfrowe:

  1. Obsługa zakupionych w ramach modernizacji pracowni lingwistycznej i informatycznej urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego.
  2. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu.
  3. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
  4. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego.
  5. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.
  6. Administracja wewnętrzną strukturą sieciowo-usługową (komputerową i bezprzewodową) szkoły.
  7. Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników i e-materiałów stworzonych dzięki środkom EFS.
  8. Konsultacje indywidualne dotyczące TIK.

Biuro projektu:
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1)
ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź
e-mail: [email protected]

Dokumenty:
###REGULAMIN PROJEKTUUMOWA UCZESTNICTWAFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU###Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020