Koła zainteresowań

Klasa 0H – koło filmowo- dziennikarskie – p. H.Szadkowska – czwartki – 6 g.l. – s.214
Klasa IA – koło fizyczne-p. B.Kacperczyk – czwartki 5 g.l. – s.119
Klasa IB – koło matematyczne – p. J.Mleczko-Wrzosek – czwartki – 1 g.l. – s.176
Klasa IC – koło kulturoznawcze – p. M.Chojnacka – czwartki – 8.g.l. – s.2
Klasa ID – koło geograficzne – p. W.Karcz – piątki – 2 g.l. – s.211
Klasa IE – koło matematyczne – p. V.Kulesza – wtorki – 2 g.l. – s.164
Klasa IF – koło ekonomiczne – p. M.Matuszewska – piątki – 6 g.l. – s.114
Klasa IG – koło geograficzne – p. T.Charciarek – piątki – 8 g.l. – s.168
Klasa IH – koło j. angielskiego – p.M.Oleś – środy – 8 g.l. – s.261
Klasa IIA – koło j.angielskiego – p.B.Wojciechowska – czwartki – 6 g.l. – s.258
Klasa IIB – koło matematyczne – p. I.Ksyta – poniedziałki – 9.g.l. – s.16
Klasa IIC – koło WOS – p. R.Kaźmierczak – wtorki – 1 g.l. – s.115
Klasa IID – koło krajoznawczo-historyczne – p. M.Goździecka – wtorki – 1 g.l. – s.213
Klasa IIE – koło biologiczne – p. J.Stolarek – piątki – 2 g.l. – s.116
Klasa IIH – koło matematyczne – p. A. Góralczyk – środy – 7 g.l. – s.119
Klasa IIIA – koło fizyczne – p. C. Opłatowski – poniedziałki – 3 g.l. – s.127
Klasa IIIB – koło chemiczne – p. J. Tarczyńska – środy – 2 g.l. – s.226
Klasa IIIC – koło polonistyczne – p. B.Andrzejczak – środy – 1 g.l. – s.26
Klasa IIID – koło matematyczne- p. A. Wachowicz – czwartki – 8 g.l. – s.15
Klasa IIIE –koło geograficzne – p. T. Charciarek – poniedziałki – 9 g.l. – s.168
Klasa IIIH – koło matematyczne – p. E. Wachowicz – wtorki – 0 g.l. – s.151
Klasa IVH – teatr hiszpański – p. M. Beltran Campana – piątki – 6 g.l. – s.1

chór LO – p. A.Danielewicz – Malinowska – czwartki – 9 g.l.
j.niemiecki dla kl IG – p. G.Klimczak – wtorki – 1 g.l. – s.102
historia/WOS – p.M.Mróz – środy -0 g.l – s.262
fizyka – p.C.Opłatowski – wtorki -9 g.l. – s.127
informatyka – p. Z.Snopek – poniedziałki – 8 g.l. – s.218
biologia – p.O.Andrzejczak – czwartki – 0 g.l.- s.276
piłka siatkowa – p. B.Jabłońśki/p. P.Spychała – 8-9 g.l. -s.F

 

Fakultety dla klas maturalnych

j.polski – klasa IV A – p. M.Chojnacka – poniedziałki – 8 g.l. s.2
j.polski – klasa IVB – p. B.Andrzejczak – poniedziałki – 9 g.l. – s.26
j.polski – klasa IVC – p. H.Szadkowska – poniedziałki – 8 g.l. – s.214
j.polski – klasa IVD – p.B.Andrzejczak – poniedziałki – 8 g.l. – s.26
j.polski – klasa IVH – p. M.Chojnacka wtorki – 8 g.l. – s.2
matematyka – klasa IVA – p. V.Kulesza – czwartki – 7 g.l. – s.151
matematyka – klasa IVB – p. I.Ksyta – wtorki – 1 g.l. -s.127
matematyka – klasa IVD – p. B.Kluska – piątki – 0 g.l. – s.16
matematyka pp dla klas IV – p. E.Wachowicz – czwartki – 0 g.l.
matematyka pp dla klas IV – p. A.Góralczyk – wtorki – s.119
j.angielski – klasa IVA – p. E.Rembowska – środy 6.g.l – s.203
j.angielski – klasa IVC – p. M.Mencel-Owczarek – środy – 0 g.l. – s.202
j. angielski pr dla klas IVB/D/H – p. A.Jarosz – czwartki – 6 g.l. – s.101
historia dla kl.IVC – p. E.Rosiak – poniedziałki – 2 g.l. – s.212
fizyka – klasa IVA – p. C.Opłatowski – poniedziałki 0-1 g.l. – s.127
biologia – klasa IVB – p. J.Stolarek – poniedziałki – 1 g.l. – s.116
chemia – klasa IVB – p. J.Tarczyńska – wtorki – 6 g.l. – s.226
WOS – klasa IVC – p. R.Kaźmierczak – czwartki – 7 g.l. – s.115
geografia – klasa IVD/IVH– p.W.Karcz – środu – 6 g.l. – s.212
taniec – klasy maturalne – p. I.Waszczykowska/p. A.Kuczmera – piątki – 6 g.l.- sala E


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020