Informacje dla kandydatów w roku szkolnym 2021/2022

Oferta edukacyjna dla kandydatów (kliknij tutaj)

Rekrutacja do XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi dla kandydatów po szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 uregulowana jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:

17 maja – 21 czerwca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
25 czerwca – 14 lipca Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
22 lipca Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca – 30 lipca Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
do 2 sierpnia Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Pozostałe ważne terminy
17 maja – 31 maja Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy wstępnej lub oddziału dwujęzycznego
do 7 czerwca Potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych do klasy wstępnej lub sprawdzianie kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego
8 czerwca Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej
8 czerwca Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego
do 17 czerwca Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej oraz sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego

Szczegółowo opisane terminy rekrutacji znajdziesz w pliku pod linkiem: kliknij tutaj (ZAKTUALIZOWANE)

Informacja dotycząca testów kompetencji językowych i predyspozycji językowych do klas hiszpańskich

Aby potwierdzić udział w testach należy skorzystać z poniższych formularzy:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisu § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wersja elektroniczna dokumentów tj. skan podpisanego wniosku, skan świadectwa i zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń, wysłane mogą być poprzez platformę e-PUAP: 001397637, wybierając z listy dostępnych urzędów Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.

Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.