Rok 1989/90

Kurator Oświaty pismem z dnia 30 maja 1989 powołał do życia nową instytucję oświatowo-wychowawczą – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14, składający się ze Szkoły Podstawowej nr 198 i XXXII Liceum Ogólnokształcącego. Nad całością obiektu władzę objął dyr Henryk Czyżewski.

W szkole powstały 4 klasy pierwsze: Ia – matematyczno-fizyczna – prof. Cezary Opłatowski Ib – biologiczno-chemiczna – prof. Elżbieta Kusowska Ic – humanistyczna – prof. Ewa Kirchner Id – ogólna – prof. Maria Burzyńska W szkole jest 118 uczniów i 9 nauczycieli.

Rok 1990/91

W nowym roku powstały kolejne cztery klasy pierwsze. Liceum liczy teraz sobie 237 uczniów. Zastępcą dyrektora do spraw liceum zostaje pani Ewa Dorabialska.

Rok 1991/92

W szkole powstały dwie nowe pracownie komputerowe. Jedna została wyposażona w sprzęt IBM, a druga w Macintoshe.

Rok 1992/93

Wreszcie mamy pełne liceum – 16 oddziałów. Przewidujemy w tym roku egzamin dojrzałości. Dyrektorem do spraw liceum zostaje pani Elżbieta Gąsior.W styczniu także i nas porwało wielkie serce Jurka Owsiaka. I my graliśmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 20 lutego odbyła się pierwsza w historii szkoły Studniówka.

Cztery lata po powstaniu naszej szkoły nadszedł czas, aby liceum, oprócz numeru miało także swoje imię. Zbieraliśmy informacje i gromadziliśmy dane. Przy okazji poszerzaliśmy wiedzę historyczną, organizowaliśmy spotkania z poezją. Na jednym z nich gościła nawet poetka – pani Lucyna Skompska.

Pod opieką Helen Hermus – naszej amerykańskiej nauczycielki języka angielskiego – grupa uczniów najbardziej zaawansowanych w nauce tego języka, wybrało się do Gorzowa Wielkopolskiego na ogólnopolskie obrady Małego ONZ, zorganizowane przez Korpus Pokoju.

W naszej szkole została zorganizowana Międzyszkolna Sesja Ekologiczna. Wśród przybyłych gości był dyrektor Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pan dyrektor Tomasz Malinowski.

Matura ’93 była pierwszą w XXXII LO.  5 czerwca 1993 dyrektor Henryk Czyżewski i wicedyrektor Elżbieta Gąsior wręczyli naszym pierwszym absolwentom świadectwa dojrzałości.

Rok 1993/94

We wrześniu 1993r. powstało aż 6 klas pierwszych w tym dwie o profilu „small business”.

11 listopada uczciliśmy 75-tą rocznicę odzyskania niepodległości organizując popularnonaukową sesję historyczną.

29 listopada Rada Pedagogiczna w jawnym głosowaniu oddała 18 z 22 głosów na Halinę Poświatowską – jako przyszłego patrona szkoły.

25 i 26 marca w XIV Ogólnopolskim Konkursie Chórów A’ cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy Chór żeński XXXII LO. „Divertimento” zdobył II miejsce i przywiózł z Bydgoszczy Srebrny Kamerton.

W 100 rocznicę urodzin Juliusza Tuwima 29 marca przyjechała do nas pani Barbara Tuwim-Kraszewska – córka poety.

W dniu 7 maja odbył się I Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

Rok 1994/95

18 września w szkolnym patio zostało posadzone drzewko jarzębiny z okazji nadania naszemu liceum imienia Haliny Poświatowskiej.

26 listopada dwuosobowa delegacja szkoły wraz z opiekunem odbyła niezwykłą wycieczkę do Krakowa spotykając się tam z panią Stanisławą Mygową – matką Haliny Poświatowskiej i panią Teresą Małgorzatą Porębską – siostrą poetki.

16 grudnia odbyła się uroczystość nadania imienia Haliny Poświatowskiej naszej szkole.

6 marca -XXXII LO gościło Kirę Gałczyńską – córkę Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego.

Rok szkolny XXXII LO zakończył się sukcesem. Do naszego liceum na jedno miejsce było 2,06 chętnych; to trzeci rezultat wśród łódzkich liceów.

Rok 1995/96

15 września był dniem sprzątania świata. Uczniowie i nauczyciele naszego liceum czynnie wzięli udział w tej akcji.

13 października – pierwsze święto szkoły od nadania imienia. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pani Mariola Pryzwan – autorka książki o Halinie Poświatowskiej i pan Zbigniew Myga – brat naszej patronki.

7 stycznia – IV finał W.O.Ś.P. XXXII LO przekazało zebrane 3.378,00 zł na konto fundacji.

W wyborach na rzecznika praw ucznia wygrał pan prof. Bogdan Stolarski.

Henryki 95/96 to impreza w której wyłoniliśmy naj, naj, naj… naszej szkoły.

Rok 1996/97

11 października gościliśmy w SP nr 8 w Częstochowie na uroczystości nadania szkole imienia Haliny Poświatowskiej.

Rok 1997/98

1 września miała miejsce w naszej szkole Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 1997/98, gościli na niej przedstawiciele władz miejskich.

15 września młodzież klas maturalnych uczestniczyła w spotkaniu z kandydatem na posła do Sejmu RP – Henrykiem Czyżewskim, który na co dzień jest dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

16 września uczennica naszego liceum Magdalena Urbańska została wytypowana do państwowego stypendium, którym honoruje się wybitnych uczniów, wszechstronnie uzdolnionych, zaangażowanych w pracę społeczną na terenie szkoły. Wzięła udział w spotkaniu z premierem – Włodzimierzem Cimoszewiczem w Warszawie, w czasie którego najlepszym uczniom z całej Polski uroczyście wręczono stypendia.

11 października gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie na uroczystości odsłonięcia pomnika patronki Szkoły z okazji 30-lecia śmierci poetki.

16 grudnia już po raz drugi uczciliśmy rocznicę śmierci Haliny Poświatowskiej wieczorkiem poetyckim przy świecach.

4 stycznia po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 50. wybranych osób zbierało pieniądze dla orkiestry. W jednym dniu zebraliśmy 16.167,41zł. Pieniądze zostały przekazane do łódzkiego sztabu W.O.Ś.P.

Na przełomie marca i kwietnia nasze liceum zorganizowało drzwi otwarte dla uczniów klas ósmych.

Rok 1998/99

Dnia 18 października żegnaliśmy odchodzącego po 20. latach pracy w ZSO nr 1 – pana dyrektora Henryka Czyżewskiego, człowieka historię naszej szkoły: Szkoły Podstawowej nr 198 i XXXII Liceum Ogólnokształcącego, wielkiego społecznika, przyjaciela młodzieży, wspaniałego organizatora, po prostu bratnia duszę. Obecnie pracuje w Radzie Miejskiej miasta Łodzi.

10 stycznia odbył się już VII Finał W.O.Ś.P. Naszą tradycją stało się wspomaganie tego pięknego dzieła. W jednodniowej kweście udało nam się zebrać 13.796,03zł, które zostały przekazane na rzecz ratowania życia noworodkom.

Rok 1999/2000

Z dniem 1 września pani dyrektor Aleksandra Bonisławska objęła stanowisko dyrektora ZSO nr 1. Nowy rok szkolny w naszym liceum rozpoczęło 173 nowych uczniów, natomiast cała szkoła liczy 721 licealistów.

Dyrekcja i nauczyciele języka niemieckiego zorganizowali uczniowską wymianę Łódź – Stuttgart. W dniach 16-25 września gościliśmy Niemców zapewniając im wiele atrakcji. W dniach 6-10 października z kolei nasi uczniowie gościli w Stuttgarcie pod opieką germanistek i nauczycielki wychowania plastycznego. Wszyscy wspominają to wydarzenie bardzo serdecznie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dwoje nauczycieli naszego liceum zostało wyróżnionych nagrodą Kuratora Oświaty. Są to: Elżbieta Gąsior – dyrektor do spraw liceum i Maciej Mamiński – nauczyciel biologii. Natomiast pan prof. Cezary Opłatowski – nauczyciel fizyki – uhonorowany został nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

To już 10 lat od kiedy nasze liceum istnieje na arenie łódzkich uczelni. 17 grudnia uroczyście obchodziliśmy tę okrągłą rocznicę. Otrzymaliśmy z tej okazji życzenia i wiele słów uznania od osobistości łódzkich i ogólnopolskich. Specjalnie na tą rocznicę został wybity Medal Pamiątkowy i wydana antologia wierszy uczniów i absolwentów XXXII L. O. im. Haliny Poświatowskiej.

W. O. Ś. P. zagrała po raz ósmy. Oczywiście z naszym udziałem. Łącznie zebraliśmy 16.135,01zł.

Nasza szkoła miała swoja przedstawicielkę nawet na Olimpiadzie w Sydney. Agnieszka Brandebura – gimnastyczka artystyczna – godnie reprezentowała Polskę i naszą szkołę na największej imprezie sportowej.

12 lutego XXXII liceum zdobyło wyróżnienie w konkursie na najciekawsze stoisko na II Łódzkich Targach Edukacyjnych.

W naszym liceum funkcjonuje „Teatr 36zł”, który ma w swoim repertuarze kilka przedstawień, odnosząc sukcesy także na zewnątrz szkoły. Ostatni spektakl – „Zlewnia” – zaprezentowany został na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych ’99 i spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem widowni i krytyki, zdobywając jedno z trzech wyróżnień.

W bieżącym roku szkolnym chór „Divertimento” zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’ Cappella Dzieci i Młodzieży.

12 maja Magdalena Cybulska zdobyła I Nagrodę w III Aleksandrowskim Konkursie Literackim.

Młodzież naszej szkoły zajęła I miejsce w konkursie „Polacy, Polska w Europie” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży pod patronatem Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nagrodą była wycieczka po Europie z możliwością zapoznania się z najsłynniejszymi budynkami i instytucjami Unii Europejskiej. Uczniowie zostali przygotowani przez pana prof. Wojciecha Karcza – nauczyciela geografii.

Rok 2002/2003

W naszej szkole odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2002/2003. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością niecodzienni goście: Prezydent Miasta Łodzi – Krzysztof Jagiełło, Wiceprezydent Sylwester Pawłowski, radca edukacji narodowej ds. klas dwujęzycznych -B. Skaczkowska, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego – S. Woźniakowski.

Osiemnastu nauczycieli XXXII LO wzięło przykład z uczniów i zaczęło uczyć się języka hiszpańskiego. Raz w tygodniu po lekcjach przez dwie godziny pilnie wkuwają słówka języka, w którym będą wykładać własne przedmioty w hiszpańskojęzycznej klasie.

We wrześniu w ramach kolejnej wymiany polsko – niemieckiej, Łódź – Stuttgart, odwiedzili nas nasi rówieśnicy z Jorg – Ratgeb Schule w Stuttgarcie. Wspólnie z naszymi niemieckimi przyjaciółmi przygotowaliśmy przedstawienie na kanwie sztuki W. Szekspira pt. „Romeo i Julia”.

W październiku odbyły się otrzęsiny klas pierwszych, które zorganizował samorząd uczniowski. Otrzęsiny, które od lat są tradycją naszego liceum sprawnie przeprowadzono w formie szkolenia wojskowego dając pole do popisu nie tylko uczniom, ale także nauczycielom.

Dnia 15 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem nauczycieli naszej szkoły w teatrze „Arlekin”.

Dzięki klasie IB 29 listopada jedna z szkolnych sal zamieniała się w salon wróżb i magii. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt przebywając w schronisku przy ulicy Marmurowej.

W grudniu odbyły się warsztaty szkolne nt.: „Systemy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej i państwach kandydujących”. Warsztaty odbyły się pod opieką nauczycieli historii pani Jadwigi Sztrąf, pani Małgorzaty Goździeckeij i nauczyciela geografii pana Wojciecha Karcza

Następnego dnia tj. 12 grudnia odbyła się sesja popularnonaukowa, na której celem było podsumowanie i przedstawienie efektów pracy z warsztatów młodzieży łódzkich liceów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami z: XV LO, XXIII LO, XXXII LO, XXXI LO, XLV LO

13 grudnia z okazji Święta Szkoły odbył się wieczór poetycki poświęcony twórczości patronki naszego liceum Haliny Poświatowskiej. Organizatorem spotkania byli uczniowie klasy IA, IC i IB.

Rok 2003/2004

Luty. Na Łódzkich Targach Edukacyjnych 2004 nasza szkoła zdobyła wyróżnienie za prezentację pod hasłem „Porozumiewanie się to sztuka zrozumienia”.

Marzec. RANKING NEWSWEEKA. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Brano pod uwagę procent absolwentów, którzy dostali się na kierunki studiów zgodne ze swoim pierwotnym wyborem.

Kwiecień. XXXII LO zdobyło drugie miejsce w rankingu Politechniki Łódzkiej jako szkoła najlepiej ucząca matematyki. Wynik ten został ogłoszony na podstawie testu, którzy pisali studenci pierwszego roku.

Rok 2004/2005

15 grudnia obchodziliśmy 15-lecie szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: byli nauczyciele i znakomici absolwenci. Wspominaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

2 marca gościem sekcji dwujęzycznej XXXII LO był Ambasador Królestwa Hiszpanii pan Rafael Mendivil Peydro.

2 kwietnia okryliśmy się żałobą razem z całym światem. Śmierć naszego papieża Jana Pawła II pogrążyła nas w zadumie. Modliliśmy się za Niego za placu przed szkołą i kościołem, uczestniczyliśmy w wielu mszach świętych, zorganizowaliśmy wystawę w łączniku.

7 kwietnia odbyła się II sesja MAZE z udziałem znakomitych gości: sir Arnold Wolfendale – 14 astronom królewski oraz Tadeusz Wibig i Grzegorz Wrochna.

4 maja rozpoczęła się matura. Niezwykła, po raz pierwszy w nowej formie. Okazało się, że 176 absolwentów XXXII LO zdało ten egzamin z bardzo dobrą średnią wyników o ok. 6punktów procentowych wyższą niż średnia liceów w Łodzi.

Rok 2005/2006

18 listopada gościliśmy Ambasadora Republiki Kuby, pana Jorge F. Lefebre. Uczniowie sekcji dwujęzycznej zapoznali się z historią i obyczajami Kuby.

4 kwietnia wizyta Ambasadora Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, pana Franklina Gonzalez.

Pierwsza matura w klasie dwujęzycznej. Nasz absolwent Michał Marczyk zdobył stypendium w Walencji, a Thomas Jodar i Natalia Chojnacka w Granadzie.

„Wiersze z cudzy(m)słowem” to wystawa w szkolnej galerii, która zainteresowała redakcję „Gazety Wyborczej”, bo powstała z tytułów artykułów tej właśnie gazety. Wiele kilogramów makulatury zostało przerobionych na… prawdziwą poezję.

Rok 2006/2007

Uczeń klasy 0H Tomasz Tosik jako jedyny z Polski uczestniczył w projekcie edukacyjnym „Ruta Quetzal 2007”, który był realizowany w Meksyku i Hiszpanii na przełomie czerwca i lipca.

W konkursie literackim prac szkolnych „Premio Giner de los Rios” organizowanym przez Ambasadę Królestwa Hiszpanii w Polsce II miejsce w finale ogólnopolskim zajęła uczennica klasy IH Karolina Zygmunt.

23 kwietnia odbył się kolejny „Dzień Kwiatka i Książki”, w którym uczniowie sekcji dwujęzycznej propagują kulturę hiszpańską. W tym dniu uczniowie przygotowują stoiska z tradycyjnymi potrawami hiszpańskimi, śpiewają piosenki hiszpańskie, odbywa się pokaz tańca flamenco.

Rok 2007/2008

W październiku uczeń klasy IIIA Jakub Seweryn otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na uroczystości, która w tym roku odbyła się w naszej szkole. Nasi uczniowie: Piotr Kowalczyk, Basia Hladikova, Marysia Dolacińska i Ola Borkowska uświetnili uroczystość występami artystyczni.

W listopadzie XXXII LO zdobyło tytuł Najlepszej Szkoły oraz nagrodę Prezesa Telewizji Polskiej w drugiej edycji „Wielkiej Lekcji Geografii” zorganizowanej w ramach 9. Explorers Festival 2007 przez Uniwersytet Łódzki.

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich prowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” nasze liceum znalazło się (wśród sześciu łódzkich szkół) na 271 miejscu w Polsce (wiadomość z dnia 11.01.2008).

XXXII LO było współorganizatorem cyklu imprez z okazji dziesięciolecia dwujęzyczności w Łodzi. W ramach impraz odbyły się:

– Przedstawienie teatralne w języku hiszpańskim w wykonaniu uczniów klasy I i II dwujęzycznych „Cuatro corazones con freno i marcha atras” w auli szkoły dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości hiszpańskojęzycznych.

– „Drzwi otwarte” dla gimnazjalistów, kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim połączone ze spotkaniem z gwiazdą programu „Europa da się lubić” – panem Conrado Moreno.

Rok 2008/2009

Nasz absolwent Jakub Seweryn został uhonorowany stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

W grudniu odbył się pierwszy konkurs „Karaoke z kolędami”. Ze względu na fakt nauczania sześciu języków obcych w szkole, kolędy były śpiewane w sześciu językach.

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich prowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” nasze liceum znalazło się na 170 miejscu w Polsce.

W listopadzie i marcu odbyły się dwie akcje honorowego oddawania krwi. Łącznie nasi uczniowie i nauczyciele oddali 37,35 litrów krwi. W akcji wzięło udział wiele osób. Krew mogło oddać tylko, albo aż 83 osoby. Szkoła otrzymała pamiątkowy medal „Krew ratuje życie”.

Rok 2009/2010

Szkoła została objęta patronatem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

11 grudnia – nasze Liceum uroczyście obchodziło Jubileusz 20-lecia, w uroczystości wzięło udział wielu absolwentów.

Na egzaminie maturalnym, po wieloletniej przerwie, pojawiła się obowiązkowa matematyka.

Grupa teatralna z klas dwujęzycznych pod opieką pana Alfonso Alvareza zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Szkolnych w języku hiszpańskim. Finał konkursu odbył się w Pradze.

Rok 2010/2011

Odbyła się pierwsza Olimpiada Języka Hiszpańskiego. Karolina Orlińska z III H i Anna Malinowska z II H zdobyły tytuł finalisty.

Drużyna z XXXII LO dostała się do ogólnopolskiego finału akcji „Mam haka na raka”.

Rok 2011/2012

Podczas marcowej akcji krwiodawstwa w naszej szkole oddaliśmy setny litr krwi.

13 marca odbył się I Dzień Talentów w ZSO nr 1. Podczas tego dnia uczniowie nasze szkoły mieli okazję poznać w działaniu swoich kolegów, którzy prezentowali swoje prace konkursowe z różnych dziedzin wiedzy.

Drużyna z XXXII LO po raz kolejny wzięła udział w Turnieju Młodych Fizyków i w ogólnopolskim finale, który odbył się w języku angielskim zajęła IV miejsce.

Rok 2012/2013

Po opublikowaniu wyników EWD z trzech lat egzaminu maturalnego okazało się, że XXXII LO znalazło się w gronie Łódzkich SZKÓŁ SUKCESU.

10 stycznia w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie 15 jubileuszowego rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Nasza szkoła otrzymała honorowy tytuł „Brązowa Szkoła”.

W grudniu uroczyście obchodzimy dziesięciolecie sekcji hiszpańskiej w naszym LO.

W III Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego mamy aż czterech finalistów. Są to: Honorata Antosik, Mi Lekler, Marcin Seta, Aleksandra Sieniawska.

Rok 2013/2014

Zmiany, zmiany, zmiany… Od  1 września przestały w szkole istnieć papierowe dzienniki lekcyjne. Jedyną obowiązującą dokumentacją jest dziennik elektroniczny Librus.

Podczas pierwszego zebrania na temat studniówki, po burzliwej dyskusji, zapadła decyzja o konieczności przeprowadzenia referendum na temat miejsca, w którym ma się odbyć studniówka. W wyniku referendum (71:39) demokratyczną decyzją młodzieży , studniówka po raz pierwszy w historii szkoły opuściła jej mury i w dniu 18 stycznia 2014 odbyła się w zabytkowych wnętrzach Domu Towarzystwa Kredytowego.

W dniu 13 lutego 2014 zostało podpisane porozumienie o patronacie Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego nad XXXII LO.

Rok 2014/2015

W dniu 6 grudnia odbyła się uroczystość 25-lecia naszej szkoły. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości – posłanki, senator RP,przedstawiciele władz oświatowych, brat patronki Pan Zbigniew Myga, emerytowani nauczyciele i absolwenci. Z tej okazji powstało wydawnictwo okolicznościowe podsumowujące 25 lat pracy naszej placówki. Po południu odbył się zjazd absolwentów obfitujący w wiele radosnych i wzruszających spotkań. Zjazd został uwieńczony zainicjowaniem Klubu Absolwentów i Przyjaciół XXXII LO.

Studniówka 2015 odbyła się w dostojnych wnętrzach hotelu „Andels”. Wszyscy uczestnicy balu byli bardzo zadowoleni.

Grupa uczniów klasy biologiczno-chemicznej bierze udział w programie „Biomasa problemów naukowych”, który został zainicjowany przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020