Pedagog szkolny: Małgorzata Miszczak

Godziny pracy:

  • Poniedziałek: 8:00-12:00
  • Wtorek: 8:30-13:30
  • Środa: 8:00-13:00
  • Czwartek: 9:00-13:00
  • Piątek: 8:30-12:30

Podczas zebrań i konsultacji z rodzicami dyżur w godzinach 17:30-19:30.


Pomoc psychologiczna w związku z pandemią COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży: tel. 533-575-353

Pomoc psychologiczna dla uczniów w związku z pandemią COVID-19 – dyżury telefoniczne:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piatek

8-11

Agata Dzieciątkowska

Dorota  Fornalska

Katarzyna Szadkowska

Anna Nowak

Wiesława Ptaszek

11-15

Krystyna Kozańska

Ewa Mikołajczyk

Magdalena Drap

Barbara Piecyk

Małgorzata Dębowska

15-18

Jolanta Łukasik

Maria Łuczak

Hanna Arend

Zbigniew Kozański

Maria Łuczak

Na stronie internetowej poradni (http://pppdm.edu.lodz.pl/) dostępne są również adresy e-mail psychologów.

*****

Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników.

Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego: [email protected]

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

*****

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka udziela wsparcia psychologicznego osobom, które mają wiele obaw związanych z epidemią koronawirusa. Osoby potrzebujące wsparcia mogą dzwonić pod numer telefonu: 506 803 673 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)

Pomoc będzie udzielana zarówno dzieciom jak i dorosłym.

*****

Infolinia Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej

42 630 11 02 (w godz. 6:00 do 20:00)
42 19 288 (po godz. 20:00)

*****

Telefoniczna pomoc psychologiczna Fundacji Vis Salutis

888 960 980888 900 980 (codziennie w godzinach 10:00-18:00)

*****

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oferuje nieodpłatne, zdalne wsparcie kryzysowe – w tym psychologiczne – dla osób zmagających się z problemami wynikłymi z pandemii COVID-19. Wsparcie kierujemy szczególnie do personelu medycznego szpitali zakaźnych oraz osób przebywających w czasowej izolacji, a także do osób zakażonych i ich bliskich. Jesteśmy całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w soboty, niedziele i święta:

Telefon interwencyjny: 534 555 255
E-mail: [email protected]
Profil Facebook (poprzez Messenger): Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tpn

Możesz porozmawiać z doświadczonymi Interwentami Kryzysowymi różnych specjalności, między innymi psychologami, pracownikami socjalnymi i pedagogami. Jesteś samotny, czujesz lęk, niepewność o przyszłość, zadzwoń do nas.

*****

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

tel.: 794 430 463

Więcej informacji na stronie https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/wsparcie-psychologiczne/


Gdzie szukać pomocy?

Telefon Zaufania
tel. 42 19 288
od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 – 8:00; w soboty, niedziele i święta całodobowo
Telefon Zaufania to anonimowa telefoniczna pomoc psychologiczna.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY
Łódź, Al. Ks. Kard. S Wyszyńskiego 86
tel: 42 686 16 68
e-mail:
 [email protected]
www: www.pppdm.edu.lodz.pl
Problemy:
 szkolne, rodzinne, wychowawcze

PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI „PROM”
Łódź, Ul. Jaracza 40
tel: 42 630 03 73
faks:
 42 639 97 76
e-mail:
 [email protected]
www: 
www.prom.org.pl
Problemy:
 rodzinne, wychowawcze, choroba psychiczna, narkotyczne, alkoholowe

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Łódź,Ul. Wierzbowa 13
tel: 42 679 02 13
Rodzaj:
 państwowa
Problemy: problemy rodzinne

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM „DOMINIK”
Łódź, Ul. Zielona 13
tel.: 042 639 28 85
Rodzaj:
 organizacja pozarządowa
Problemy: sekty, uzależnienia, problemy rodzinne, inne.

PRZYCHODNIA SEKSUOLOGII, PROBLEMÓW RODZINY I PATOLOGII WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH
Łódź, Ul. Sieradzka 11
tel: 42 677 63 77
Rodzaj: organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, alkoholowe.

OŚRODEK TERAPII RODZIN
Łódź, Ul. Gdańska 29
tel: 42 630 24 15
Rodzaj: organizacja pozarządowa
Problemy: przemoc, przemoc seksualna, problemy rodzinne, alkoholowe, narkotyczne, inne.

MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Łódź, Ul. Niciarniana 41
tel: 42 676 16 61
faks: 676 18 88
e-mail: [email protected]
Rodzaj: państwowa
Problemy:
 uzależnienia, przemoc, Internet, narkotyczne, alkoholowe, inne.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ODWYKOWA
Łódź, Ul. Pomorska 54
tel: 42 633 08 59
Rodzaj: państwowa
Problemy: alkoholowe

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020