Deklaracja korzystania z obiadów szkolnych

Szanowni Państwo,

osoby zainteresowanie korzystaniem z obiadów szkolnych proszone są o wydrukowanie i podpisanie deklaracji oraz przyniesienie jej do szkoły i złożenie w sekretariacie uczniowskim, pokój 33 w dniu 1 września.
Złożenie deklaracji w tym terminie gwarantuje korzystanie z obiadów od 5 września, złożenie deklaracji po 1 września umożliwi korzystanie z obiadów od października.

Deklaracja: Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej (PDF)


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020