Czy wiesz, że..

w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 nasza szkoła uzyskała 100%-ową zdawalność matur?

SEKCJA HISZPAŃSKA

Jedyne publiczne liceum w Łodzi z klasą dwujęzyczną z językiem hiszpańskim!

5-letni cykl nauczania z klasą wstępną (0H)

Nauka języka, historii, kultury i obyczajów hiszpańskich

Patronat Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce

“Utworzenie ekopracowni XXXII LO - ZSO NR1 w Łodzi”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy dofinansowaniu z funduszy WFOŚiGW w Łodzi polegający na utworzeniu nowoczesnej ekopracowni geograficznej w liceum.

“Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i Norwegii”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi w partnerstwie ze szkołą z Lyngdal w Norwegii dzięki wsparciu o wartości 8 475,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020