Projekt “Utworzenie ekopracowni XXXII LO – ZSO NR1 w Łodzi”

Wartość projektu: 59 982,00
Wartość dotacji WFOŚiGW: 56 928,00zł

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnej ekopracowni geograficznej. Podejmowane zadania ekologiczne będą ukierunkowane na działalność człowieka w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem jej skutków i wpływu na naszą planetę. Tematem przewodnim naszej ekopracowni jest przeszłość naszej Ziemi – zwłaszcza sposób w jaki powstawało na niej życie.

Ekopracownia będzie służyła podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży i społeczności lokalnej. Pracownia pozwoli realizować treści programowe w oparciu o metody aktywizujące, z wykorzystaniem zdobyczy współczesnej techniki, informatyki i dzięki temu będzie rozwijała kreatywność uczniów.

W ramach stworzenia ekopracowni dokonano remontu sali, zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji zajęć oraz dodatkowe materiały w postaci atlasów geograficznych, plansz dydaktycznych, globusów i gablot.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020