Rajd historyczny Śladami majora “Hubala”

Rajd historyczny Śladami majora “Hubala”

24 września 2021r. dwie grupy z naszego liceum wzięły udział w rajdzie edukacyjnym Śladami majora “Hubala”, zorganizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Łodzi. Celem rajdu było upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o losach żołnierzy Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w latach 1939-1940. Trasa naszych grup przebiegała przez następujące miejsca związane z działalnością Hubalczyków: Poświętne (kościół Filipinów oraz kościół pod wezwaniem św. Józefa), Szaniec Hubala koło Anielina, Fryszerka (młyn wodny), Inowłódz (sklep w dawnej synagodze oraz kościół pw. św. Idziego). Miejscem podsumowania i zakończenia rajdu była Konewka, gdzie znajduje się niemiecki schron kolejowy długości 380 m. Młodzież podczas rajdu musiała nabyć umiejętności związane z węzłami ratowniczymi oraz wykonaniem kompasu wodnego. Na punktach kontrolnych grupy otrzymywały zadania do wykonania, dotyczące wiedzy historycznej związanej z działalnością mjr. Henryka Dobrzańskiego oraz Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego.

W ostatecznej rywalizacji I miejsce zajęła grupa pod opieką p. Małgorzaty Goździeckiej, p. Izabeli Waszczykowskiej oraz p. Patryka Spychały, zaś IV miejsce zajęła grupa pod opieką p. Magdaleny Matuszewskiej, p. Bogumiły Olędzkiej oraz p. Agnieszki Kuczmery.

 


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020