Klasa 1G geograficzno-językowa

O klasie

 • kształcenie w zakresie języków obcych i nauk geograficznych
 • przygotowanie do studiów na kierunkach z wykładowym językiem obcym
 • współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych i Filologicznym UŁ
 • lekcje terenowe, wycieczki krajoznawcze, sympozja, wykłady
 • konkursy i olimpiady językowe i przyrodnicze

Po maturze

 • studia na kierunkach geograficznych, w tym: geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja
 • studia na kierunkach filologicznych i kulturoznawczych, przekładoznawstwo, lingwistyka stosowana, lingwistyka dla biznesu
 • stosunki międzynarodowe

Rozszerzenia

 • geografia
 • język angielski
 • język niemiecki

Języki obce

 • I język: angielski
 • II język: niemiecki

Przedmioty uwzględnianie podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020