Klasa 1E przyrodnicza

O klasie

 • znakomicie wyposażone pracownie dzięki Funduszowi Ochrony Środowiska
 • organizacja wystaw związanych z przyrodą i promocją zdrowia
 • lekcje terenowe, konkursy, olimpiady wykłady na Politechnice Łódzkiej i na Uniwersytecie Łódzkim
 • udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
 • współpraca z organizacjami takimi jak: Liga Ochrony Przyrody, PCK, Stacja Krwiodawstwa (RCKiK)

Po maturze

 • bioinformatyka, biologia, biotechnologia, mikrobiologia
 • przyroda, rolnictwo, ochrona środowiska geologia, gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, leśnictwo
 • inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa
 • pedagogika, psychologia, socjologia, logopedia, psychologia zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne
 • studia przyrodnicze w języku angielskim na PŁ oraz UŁ

Rozszerzenia

 • biologia
 • matematyka
 • język angielski

Języki obce

 • I język: angielski
 • II język: do wyboru (hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski)

Przedmioty uwzględnianie podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020