Polsko – francuski projekt eTwinning „Walls and Calls”

Przez ostatnich kilka miesięcy  uczniowie  naszej szkoły brali udział w polsko – francuskim projekcie  eTwinning  zatytułowanym „Walls and Calls”. Po konferencji  eTwinning w Gdyni w styczniu bieżącego roku, w którym wzięły udział p. dyr. Hanna Kaźmierczak oraz p. Małgorzata Goździecka, powstały 2 grupy projektowe:

  • Grupa p. dyr. Hanny Kaźmierczak, skupiająca uczniów z klas III C oraz III H, współpracowała z Lycée Suzanne Valadon z Limoges;
  • Grupa p. Małgorzaty Goździeckiej, składająca się z uczniów klas II C oraz II D, współpracowała z  Lycée Rothschild z Saint – Maximin.

Zadania były realizowane w języku angielskim. Czym się zajmowaliśmy?

My wall – projekt swojej ściany dobrego samopoczucia tworzony za pomocą serwisu Canva  – prezentacja 5 przedmiotów, które sprawią, że  czujemy się dobrze. Każda ściana musiała być umieszczona na Padlet. Jeszcze podczas konferencji w Gdyni takie ściany przygotowali również opiekunowie grup, ucząc się jednocześnie korzystania z narzędzi internetowych.

Famous walls – to prezentacja najsłynniejszych murów, z którą mieli zapoznać się uczniowie, a następnie rozwiązać oraz stworzyć quizy.

Show me your walls – to wycieczka po naszym mieście, sfotografowanie muralu, opowiedzenie o nim z wykorzystaniem narzędzia Vocaroo oraz umieszczenie na Padlet.

Be like Banksy – polegało na znalezieniu informacji (z wiarygodnych źródeł) o możliwościach  osiągnięcia dobrego samopoczucia, wypływającego z obcowania  ze sztuką, sportem czy czytaniem, a następnie stworzenie muralu z  sloganem, dotyczącym wybranego sposobu osiągnięcia dobrostanu  (z użyciem  narzędzia Text Effects Graffiti). Na zakończenie tej części projektu było zrobienie zdjęcia pustej ściany i umieszczenie wybranego  muralu, przygotowanego przez ucznia z innej szkoły.

Zwieńczeniem projektu było Logo competition, czyli głosowanie na logo z tytułem projektu „Walls and Calls”, przygotowane przez każdą grupę uczestniczącą w tym przedsięwzięciu (narzędziaCanva w tym AI jak DALL-E, Imegen, Sketch To Life oraz AutoDrawCraiyon).

Uczniowie mieli możliwość podzielenia się wrażeniami z projektu oraz wyrazić swoją opinię o nim.

Przygoda z projektem „Walls and Calls” to ciekawe zadania projektowe, liczne wyzwania, kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi internetowych, a przede wszystkim wymiana myśli i doświadczeń z młodzieżą z Francji.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020