XXV Festiwal Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim

Grupa teatralna Sekcji Dwujęzycznej z Językiem Hiszpańskim bierze udział w XXV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim, który w tym roku odbywa się w Warszawie pod auspicjami Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

W Festiwalu uczestniczą laureaci lokalnych konkursów teatralnych dla Sekcji Dwujęzycznych z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii oraz Węgier.

Podczas Festiwalu oprócz spektakli młodzież uczestniczy w spotkaniach i warsztatach teatralnych.

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020