Sukces w Olimpiadzie z Historii

Z nieskrywaną dumą i radością informujemy o sukcesie Mateusza Kowalewskiego, ucznia klasy IIIC, który uzyskał tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej z historii “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Tytuł finalisty olimpiady zwalnia z egzaminu maturalnego z historii, a Mateusz uzyska tym samym maksymalny wynik – 100%.

Laureatom oraz finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują również szczególne uprawnienia podczas rekrutacji na studia.

Cieszymy się niezmiernie i gratulujemy sukcesu Mateuszowi oraz pani profesor Elżbiecie Rosiak, pod kierunkiem której Mateusz przygotowywał się do olimpiady.

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020