Dyrektor naszego zespołu mianowany Łódzkim Kuratorem Oświaty

W środę 27 grudnia Wojewoda Łódzki Dorota Ryl wręczyła, w imieniu Minister Edukacji Barbary Nowackiej, powołanie na stanowisko pełniącego obowiązki kuratora oświaty w naszym województwie Januszowi Brzozowskiemu – dotychczasowemu dyrektorowi naszego zespołu. Zastąpi dotychczasowego kuratora oświaty Waldemara Flajszera.

Janusz Brzozowski ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka, o specjalności metod numerycznych i programowania na Uniwersytecie Łódzkim. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowym szczeblu kariery!


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020