Wykład na Wydziale Filologicznym UŁ

Uczniowie klasy IIH Sekcji Dwujęzycznej z Językiem Hiszpańskim wzięli udział w wykładzie “Aproximaciones al texto teatral: experiencias de un dramaturgo” prof. Carlosa Dimeo Álvareza, który odbył się 28 listopada na Wydziale Filologicznym UŁ.

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020