Warsztaty i wykłady

W październiku uczniowie naszego liceum wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Chemii UŁ w ramach Akademii Ciekawej Chemii, a także w warsztatach nt. bioróżnorodności w Palmiarni. Ponadto uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Ośrodku Działań Ekologicznych “Źródła”, w czasie których zmierzyli się z zagadnieniem zdrowej żywności i symboli, jakimi jest oznaczana a także problemem dokonywania odpowiedzialnych wyborów żywieniowych.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Finansowanie projektu "Cyfrowa Halinka" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020