Aktualizacja planu lekcji

Od jutra obowiązuje zaktualizowany plan lekcji zawierający drobne poprawki!


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Finansowanie projektu "Cyfrowa Halinka" ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020