Aktualizacja planu lekcji

Od jutra obowiązuje zaktualizowany plan lekcji zawierający drobne poprawki!

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020