Zebrania dla rodziców klas IV i konsultacje - 18 marca 2024

Zebrania dla rodziców klas IV oraz konsultacje dla rodziców pozostałych klas w godzinach 17:30-19:00.

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020