Zajęcia terenowe

W dniu 13 września klasa 2 B rozpoznawała zwierzęta bezkręgowe w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020