Dyżury pracy komisji rekrutacyjnej

Drodzy Kandydaci!
Gratulujemy zakwalifikowania do naszego liceum!
Dyżury pracy komisji przyjmującej dokumentację Kandydatów zakwalifikowanych do XXXII LO
sala 26 (parter)
23.07.2021 piątek: 9:00 – 17:00
26.07.2021 – 29.07.2021 (poniedziałek – czwartek): 9:00 – 17:00
30.07.2021 piątek: 9:00 – 15:00
Dokumenty wymagane przy składaniu woli Kandydata zakwalifikowanego do XXXII LO:
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2. zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
3. ankietę, którą Kandydat otrzyma od komisji przyjmującej dokumenty (przy wyborze drugiego języka prosimy o dopisanie – od podstaw lub kontynuacja),
4. 1 zdjęcie podpisane na odwrocie,
5. wniosek o organizację zajęć z religii, jeśli Kandydat deklaruje udział w tych zajęciach (druk wniosku Kandydat otrzyma od komisji przyjmującej dokumenty).
Zapraszamy!


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020