Olimpiada “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Z wielką radością i dumą informujemy o ogromnym sukcesie uczniów naszego liceum: Piotr Prill oraz Piotr Toma z klasy IVC uzyskali tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej z historii „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Tytuł finalisty zwalnia ich z egzaminu maturalnego z historii rozszerzonej i uzyskują tym samym maksymalną liczbę punktów(100%) możliwych do zdobycia z tego egzaminu.
Finalistom i laureatom olimpiad przysługują również szczególne uprawnienia przy rekrutacji do szkół wyższych.
Cieszymy się niezmiernie i gratulujemy zarówno naszym bardzo uzdolnionym Uczniom, jak również ich Nauczycielowi historii i Wychowawczyni – p. profesor .Elżbiecie Rosiak!
Połamania piór na kolejnych egzaminach i konkursach!


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020