Wycieczka do Madrytu

Klasa IIIH wraz z ‘połączonymi siłami’ uczniów z klas IIH i IIC oraz opiekunami p. Ewą Łysiak-Palmąką i p. Mariną Mediną Sanchez pozdrawia z wycieczki do Madrytu (9.01-17.01.2023).


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020