Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

8.07.2022 r. – 12.07.2022 r.

Przyjmowanie od Kandydatów, dla których jesteśmy szkołą I wyboru, potwierdzonych za zgodność
z oryginałem:
– kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

8.07.2022 r (piątek): 8.00-15.00
11.07.2022 r.(poniedziałek): 8.00-17.00
12.07.2022 r.(wtorek): 8.00-15.00

19.07.2022 r. – 22.07.2022 r.
Potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli przyjęcia.
Przyjmowanie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy również:
– o wypełnienie ankiety, w której należy podać dane kontaktowe oraz dokonać wyboru II języka,
– złożenie wniosku o zorganizowanie zajęć z religii (dla osób zainteresowanych),
– przyniesienie 1 fotografii o formacie legitymacyjnym podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia

19.07.2022 r. (wtorek): 9.00-18.00
20.07.2022 r. (środa): 9.00-18.00
21.07.2022 r. (czwartek): 9.00-18.00
22.07.2022 r. (piątek): 9.00-12.00


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020