mLegitymacja już w naszej szkole!

Dołączyliśmy do programu mLegitymacja. Każdy uczeń może wyrobić mobilną legitymację i mieć ją zawsze w swoim telefonie.

Aby wyrobić legitymację prześlij na adres [email protected] zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg lub jpeg o rozmiarze nie większym niż 5MB oraz przynieś do sekretariatu szkoły wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego (ewentualnie prześlij skan podpisanego wniosku na podany adres mailowy).


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020