Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego

Drodzy Absolwenci,

zapraszamy 5 lipca 2022 r. w godzinach 12.00-14.00 po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.
Osobom, które nie będą mogły zgłosić się osobiście po świadectwa dojrzałości przypominamy o konieczności przygotowania upoważnień.
Przykładowy wzór upoważnienia: https://tiny.pl/93ppc


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020