Wycieczka do Hiszpanii

A tymczasem w Andaluzji…
Klasy IH i IIH pozdrawiają z wycieczki do Hiszpanii i zapraszają do klas hiszpańskich naszego liceum!

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020