Piosenka na życzenie

Masz utwór na życzenie? Puścimy go! Kliknij przycisk poniżej, wypełnij formularz i oczekuj. Możesz również dołączyć specjalną dedykację dla wybranej osoby, albo dla Ciebie. Pamiętaj, że piosenki nie mogą zawierać słów wulgarnych.


Radiowęzeł prowadzą:

  • Wiktor Jarnuszkiewicz 3D
  • Michał Rabenda 3D
  • Maciej Cieplucha 2C
  • Albert Feraretto 1A

Opiekunowie:

  • p. Małgorzata Goździecka
  • p. Antoni Przymus

###Regulamin radiowęzła###

W grudniu 2023 roku przeprowadzono gruntowny remont infrastruktury radiowęzłowej wraz z pomieszczeniem, sfinansowany przez Radę Rodziców. Zakupiono przede wszystkim nowe głośniki, wzmacniacz, mikrofon oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu pomieszczenia.


Radiowęzeł szkolny działa w oparciu i zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000 r. poz.904, Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacją uchwaloną przez Sejm 1 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 91 poz.869) stanowiącą, że instytucje oświatowe (czyli te, które zostały wpisane do rejestru Ministra Edukacji lub kuratora oświaty: szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, muzyczne itp.) mogą bez zgody twórców, artystów wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, jedynie w celach edukacyjnych. 


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020