Zasady użytkowania pakietu Office 365 przez uczniów, nauczycieli i pracowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji pakietu Office 365 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, określonymi postanowieniami oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zabronione jest:
  1. udostępnianie kont osobom trzecim (spoza organizacji-szkoły),
  2. podejmowanie działań mogących wyrządzić realne szkody w funkcjonowaniu aplikacji,
  3. wykorzystywane poczty Outlook do rozsyłania spamu,
  4. wykorzystywanie aplikacji Teams w innym celu niż określony w zasadach zdalnego nauczania,
  5. wykorzystywanie aplikacji Teams jako prywatnego komunikatora,
  6. udostępniania i/lub przechowywania treści objętych ochroną prawną bądź naruszających prawo.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto oraz udostępniane przez niego treści.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia konta przed nieuprawnionym dostępem ustawiając odpowiednio mocne hasło (tj. zawierające duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne).
 4. Użytkownik ma całkowity zakaz wykorzystywania szkolnego adresu e-mail do rejestracji na stronach uznawanych za niebezpieczne.
 5. Administrator ma obowiązek monitorować działania użytkowników i reagować na wszelkie nieprawidłowości i incydenty, informować użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem aplikacji oraz udzielać pomocy użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem z konta.
 6. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub incydentu naruszającego bezpieczeństwo użytkownika, aplikacji bądź organizacji.
 7. Konta uczniowskie istnieją do czasu ukończenia przez niego szkoły. Po tym okresie są usuwane.

Uzyskiwanie szkolnego konta Office 365

 1. Aby uzyskać indywidualne konto Office 365 należy zgłosić się do p. Anny Szewczyk (e-mail: [email protected]) lub osobiście: pokój “Kadry” obok stołówki.
 2. Po podpisaniu odpowiedniej umowy i zgody użytkownik otrzymuje swój indywidualny login (adres e-mail) oraz tymczasowe hasło. Każdy szkolny adres e-mail składa się z pierwszej litery imienia, kropki, pełnego nazwiska oraz domeny, np. [email protected].
 3. Aby przejść do ogólnego logowania do usług Office 365 należy przejść do strony portal.office.com lub klikając tutaj i uzupełnić formularz logowania indywidualnym adresem e-mail oraz tymczasowym hasłem.
 4. W kolejnych krokach należy ustawić własne hasło (patrz powyżej Zasady użytkowania pkt. 3) oraz metodę odzyskiwania hasła (numer telefonu lub inny adres e-mail).

Uwaga! Ze względu na incydent z sierpnia 2021 roku protokół SMTP dla wszystkich kont został zablokowany. Pozostałe protokoły (IMAP, POP3) funkcjonują bez zmian.


Obecnie trwa
-

Nadchodzące wydarzenie

Brak

Finansowanie projektu Cyfrowa Halinka ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020