Koło języka angielskiego

Przygotowujące do konkursów i olimpiad (kl. I-II)

Prowadzący: p. Małgorzata Oleś, p. Elżbieta Rembowska

OGŁOSZENIA