Koło historyczne

Prowadzący: p. Rafał Kaźmierczak

Środy od 15:40 w sali 115 (od 20 października 2021 r.).

OGŁOSZENIA