Certyfikat i nagroda dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

Z wielką satysfakcją dzielimy się informacją, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi został wyróżniony za udział w projekcie edukacji patriotycznej Łódzkie Orlęta Spadkobiercy Niepodległości organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a realizowanym przez nauczycieli historii – Małgorzatę Goździecką i Rafała Kaźmierczaka oraz nauczyciela bibliotekarza Agnieszkę Krawczyńską-Redzisz.

Konferencja – podsumowanie projektu edukacji patriotycznej odbyła się 9 czerwca 2021 r., na której certyfikat i nagrodę wręczane przez koordynatora projektu Tadeusza Bogaleckiego i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Jana Kamińskiego odebrały wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Ewa Wachowicz i nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Krawczyńska-Redzisz.

Na konferencji koordynator projektu Tadeusz Bogalecki podsumował rok pracy przy organizacji tego przedsięwzięcia w trudnym czasie pandemii, zwracając jednocześnie uwagę i dziękując za trud, jaki włożyli liderzy w realizację tego zadania. Zauważył, że wiele z podejmowanych działań miało charakter inspirujący, nie tylko dla uczniów, ale także dla pomysłodawcy tego projektu.