Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Kandydaci!
Możecie się już logować poprzez stronę:
https://lodzkie.edu.com.pl
Kandydatom do klas dwujęzycznych przypominamy o dniu 8 czerwca, w którym odbędą się:
test predyspozycji językowych do klasy OH
zapisy:
https://forms.office.com/r/L1GkauAtY8
test kompetencji językowych (z języka hiszpańskiego)
zapisy:
https://forms.office.com/r/ziXsZ9W9JQ
Zapraszamy!